• Điện thoại : 0938.935.835

Thông tin liên hệ

Đại diện: Lê Vũ Phương

Addr:  Khoa Công nghệ, trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang,

Phone: 0938.935.835

Email: lvphgcc@gmail.com

© 2023 Lê Vũ Phương

Địa chỉ: ấp 4, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, Hậu Giang

Điện thoại: 0938.935.835

Thiết kế bởi Trung tâm Tin học Lê Như